>> ประวัติโรงเรียน
    >> ปรัชญา/ วิสัยทัศน์
    >> ครู - บุคลากร
     >> ข้อมูลนักเรียน
     >> Facebook โรงเรียน
     >> แผนที่ตั้งโรงเรียน

 

 
     >> สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
     >> สพป.ลพบุรี เขต 2
     >> สพม.5
     >> สพฐ.
     >> กระทรวงศึกษาธิการ

 

>> รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชการ สืบสานงานพระราชดำริ >>

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี

99 หมู่ 5 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170

โทร 036-796833 แฟกซ์ 036-796833