ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการและผู้เข้ารับการประเมิน

วันที่ 28 กรกฏาคม 2557 คณะกรรมการและผู้เข้ารับการประเมิน ครูดี เด็กดี ศรีราชประชานุเคราะห์์ 

คณะตะลอนบุญโคราช

วันที่ 13 กรกฏาคม 2557 ทีมงานคณะตะลอนบุญโคราชจำนวนสมาชิกประมาณ 300 กว่า ได้เข้ามาทำกิจกรรมให้นักเรียนและทำอาหารให้นักเรียนรับประทานในมื้อกลางวัน

วันสถาปนาลูกเสือ

วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมเดินสวนสนามกับกลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์

วีดีโอ

วีดีโอหมู่บ้านปศุสัตว์

หมู่บ้านเกษตรทฤษฏีใหม่

หมู้บ้านตามแนวพระราชดำริ