ประชาสัมพันธ์

รับสิ่งของพระราชทาน

วันที่ 30 กันยายน 2557 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมกันต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ๓๓ ประจำจังหวัดลพบุรี

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

วันที่ 29 กันยายน 2557 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมกันยินดีต้อนรับ นายชนาธิป กาละพันธ์ มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

คณะนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์

วันที่ 28 กันยายน 2557 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 4 มอบสิ่งของ อาหาร เสื้อผ้า รองเท้า ให้กับนักเรียน

มหกรรมผลผลิตนักเรียน

วันที่ 16 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้าร่วมงานมหกรรมผลผลิตนักเรียน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์

วีดีโอ

วีดีโอหมู่บ้านปศุสัตว์

หมู่บ้านเกษตรทฤษฏีใหม่

หมู้บ้านตามแนวพระราชดำริ

หน่วยงานการศึกษา